Kabelpåvisning

Som følge av økende mengde kabler i bakken og økt anleggsaktivitet, har antall uhell i sammenheng med anleggsarbeider i bakken økt radikalt de siste årene. Kabelpåvisning er pålagt for å unngå slike uhell og skader. Ta derfor kontakt – vi kan forebygge sammen! Den som graver har ansvaret.

Ta kontakt med oss før du setter i gang med gravearbeider, grunnboring, gjerdeoppsett eller annen “underjordisk aktivitet”. Du vil da få detaljerte opplysninger om hvor det ligger kabler i det aktuelle området. Er det kabler i nærheten av der det skal graves, vil kabelpåvisere komme på stedet og markere hvor kablene ligger.

Tjenesten er gratis i åpningstiden. Ønsker man påvisning gjennomført utenom åpningstiden eller har krav til spesielt rask behandling/utførelse, vil dette bli gjort mot et avtalt gebyr. Det samme gjelder dersom det bestilles påvisning flere ganger i samme område.

Spør først – grav etterpå!

Bestilling eller andre henvendelser

Telefon: 32 79 20 20
Epost: kundeservice@hurumenergi.no

Erstatningsansvar

Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser, både med hensyn til skade på mennesker og utstyr, og ved at deler av samfunnet er uten strøm i kortere eller lengre perioder. Den som forårsaker skaden vil bli stilt økonomisk ansvarlig for kostnader ved et strømbrudd.

Les mer om erstatningsansvar