Hurum Nett AS har en beskrivelse av kravene som blir stilt ved graving av kabelgøfter og legging av rør samt ei sjekkliste som skal fylles ut og returneres før kabeltrekking.

Klikk på linken under for beskrivelse og sjekkliste:

Beskrivelse og sjekkliste