Installasjonsarbeid

For å kunne operere som installatør er det krav til registrering i DSBs elvirksomhetsregister. Dette kan enten gjøres direkte på internett, eller ved å benytte et manuelt skjema. Følg link på høyre side som tar deg til både nettregistrering og skjema.

“Melding om installasjonsarbeid” skal sendes elektronisk til Hurum Energiverk AS. For å kunne logge deg inn på tjenesten må virksomheten ha fått tildelt brukernavn og passord.

Nye regler for inntak/tilknytningsskap – NEK 399-1:2014

Det vil nå bli påkrevet eget tilknytningsskap på alle nye bygg, boliger og hytter. Det betyr at hver bolig/rekkehus/hytte/blokkleilighet etc. får hver sin stikkledning som tilkobles et tilknytningsskap.

 

  • Tilknytningsskapet på eneboliger, hytter og rekkehus skal fortrinnsvis stå på eller innfelt i boligens yttervegg – eller et annet sted som avtales med eier. Det er ønskelig at Hurum Energiverk involveres for å unngå løsninger som er lite hensiktsmessige. Eks. lange stikkledninger og vanskelig adkomst til skap osv.
  • Tilknytningsskapet skal inneholde kortslutningsvern (KV), overspenningsvern (type 2), strømmåler og Ekomnett.
  • For nyanlegg skal separat avrgreining (ref. NEK 399 pkt. 4.2.3.1) tas med i forhåndsmelding til nettselskapet. Overbelastningsvern (OV) må oppgis.
  • Ved utvidelse til separat avgreining på eksisterende anlegg skal dette forhåndsmeldes til nettselskapet. OV må oppgis.
  • Ved etablering av utleiedel på bolig o.l. vil kravet til NEK 399-1 tre i kraft.
  • Overgang TN-C til TN-S gjøres i tilknytningspunkt.
  • NEK 399-1 gjelder også ved vesentlige ombygninger som eksempel total utskifting av anlegg inkl. kortslutningsvern og sikringsskap.
  • Dersom det ikke er hensiktsmessig å forsyne installasjonen via kabel i bakken så har vi en løsning for innstrekk og derfra kable på vegg ned til tilknytningsskapet.
  • Tilknytningsgebyr på etablering og økning av overbelastningsvern vil til en hver tid følge gjeldende regler.

Trenger din virksomhet brukernavn og passord?

Send en e-post til kundeservice@hurumenergi.no
Husk å oppgi navn på virksomheten, og org.nr.

Elvirksomhetsregisteret

Retningslinjer for “Melding om installasjonsarbeid” Les denne før du sender melding til oss.

Nettleiebestilling nye anlegg

Illustrasjoner og løsninger basert på NEK 400 sine egne forslag og normer

Klikk på linken nedenfor for å laste ned informasjon.

Tekniske løsninger