Nyttig å vite før du kjøper elbil

De fleste elbiler er i utgangspunktet basert på et annet strømsystem enn det norske. Lading av elbiler i Norge krever derfor noen særlige forholdsregler.

 

3-fas for lading av elbil

elbil_ikon1


De fleste elbiler er bygget for å håndtere AC-lading med 3-fas 400 volt eller 1-fas 230 volt. Vi anbefaler ikke installasjon av 1-fas lading over 20 A strømstyrke. Ønsker du høyere ladeeffekt bør 3-fas benyttes.

En 3-fas ladestasjon for IT 230 V inneholder en transformator. Med 3-fas anlegg unngår du skjevspenningsproblematikk og kan lade med 1,7 ganger høyere effekt per ampere. Det vil si at 3,6 kW 1-fas tilsvarer 6,3 kW 3-fas.

 

Bruk riktig ladeutstyr

Bruk kun originalt utstyr tilpasset din bil når du skal lade. Overganger (adaptere) for å øke ladehastigheten må ikke benyttes. De fjerner sikkerhetsfunksjonene og medfører stor risiko for varmegang og brann. Vær veldig forsiktig med bruk av skjøtekabel. Hvis du må benytte skjøtekabel, må ikke ladestrømmen være over 10 ampere og ladingen må overvåkes ved å kjenne på om det blir temperaturøkning i kabel eller kontakter.

Lading av elbil ved fare for lyn

Alle boliger bygd etter 2010 er pålagt å ha installert overspenningsvern (grovvern). Med overspenningsvern reduseres sannsynligheten for brann og skader på utstyr. Da trenger du heller ikke å trekke ut støpslet i tordenvær.
Lader du elbilen hjemme og har en bolig som er eldre enn 2010 og uten grovvern, bør du montere slikt vern i sikringsskapet. Et grovvern må monteres av en godkjent installatør. Har du ikke et overspenningsvern der du lader anbefaler vi å følge elbilens brukerinstruks, eventuelt trekke ut støpselet og avbryte ladingen i perioder med tordenvær.

Nyttig veileder om lading av elbil

DSBs, NELFO, NEK og Norsk Elbilforening har utarbeidet en veileder om elbiler.
Denne veilederen er nyttig for alle som planlegger og monterer ladeutstyr for elbiler. Den viser de gode og trygge løsningene, og bør derfor leses av alle installatører og rådgivere.
Du finner mer informasjon om lading av elbil på Elsikkerhetsportalen.

230 volt i Norge og 400 volt i Europa

Tidligere har IT-systemet vært nesten enerådende i Norge for alminnelig forsyning til husholdninger. Ved dette systemet har kunden bare tilgang til 230 volt spenning.

I resten av Europa har ulike tillempninger av TN-systemet vært det vanlige. Kunden har da tilgang til to forskjellige spenningsnivåer; 230 volt og 400 volt.

230 V benyttes til vanlige elektriske husholdningsapparater og belysning, mens 400 v gir visse fordeler ved blant annet motordrift. Ved stor belastning gir høyere spenningsnivå en lavere strøm og dermed mindre tap.

Nye elektriske anlegg i Norge bygges nå som TN-anlegg. Likeledes blir mange eldre IT-anlegg ombygd til TN-anlegg.