Måleravlesning

For å legge inn måleravlesning, logg inn på Min Side.

Hurum Energiverk har avlesning til faste datoer, men du kan registrere din målerstand så ofte du vil – enten via internett eller SMS.

Dersom vi ikke mottar avlesning fra deg vil ditt forbruk for avregningsperioden bli stipulert av oss, og regningen vil da bli basert på dette anslaget.

Varsel om måleravlesning

Du kan få varsel om måleravlesning enten på SMS eller epost. Registrer ønsket varslingsmåte på KundeWeb, eller ta kontakt med vår kundeservice.

 

auto_kamstrup

Automatisk avlesning

Har du fått ny digital måler med automatisk avlesning? Da trenger du ikke tenke på og rapportere inn målerstand til oss. Brukerveiledning for måleren kan du laste ned nedenfor.

Brukerveiledning for din Kamstrup måler

Avlesningsdatoer

Husholdningskunder

1. januar, 1. mars, 1. mai, 1. juli, 1. september og 1. november

Hyttekunder

1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober

Små næringskunder

1. januar