Elsikkerhet

Mange er dessverre ikke klar over hvilken fare en feil i det elektriske anlegget eller feil bruk av elektriske apparater medfører. Heller ikke at det er eiers ansvar å sørge for ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget.

Ved å bruke menyen på toppen kan du lese mer om elsikkerhet og annen nyttig informasjon som kan hjelpe deg til å bli en mer bevisst bruker og eier av et elektrisk anlegg.

Husk at el-anlegget er ditt ansvar!

Hvem har ansvar for det elektriske anlegget?

Det er eier/ bruker som har ansvaret for at det elektriske anlegget og tilhørende installasjoner til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Eier
Den som eier det elektriske anlegget, skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriftene.
Boligeiere er også ansvarlig for at de ikke bruker eller kobler elektrisk utstyr til anlegget slik at det kan skade liv eller eiendom. Det er eieren som er ansvarlig for at feil utbedres når de først er oppdaget.

Leietaker
En leieboer må melde fra til boligeier dersom man oppdager feil og mangler ved anlegget. Den som leier må ikke bruke elektrisk utstyr som er skadet eller i stykker. Leieren skal også se til at det elektriske anlegget holdes i orden når man bor i boligen. Hvis man knuser eksempelvis deksel på stikkontakt, må dette skiftes ut.

Aktuelt

Les mer om hva du kan gjøre selv

Gjør det selv

Har du planer om oppussing?

Dersom det elektriske anlegget ikke har vært oppgradert siden boligen var ny, bør du tenke på å gjøre noe med dette samtidig.

De vanligste problemstillingene er:

 • Underdimensjonerte sikringsskap og gamle porselenssikringer som er utsatt for varmeutvikling.
 • Ingen sikkerhet ved jordfeil.
 • For lav kapasitet på kurser til vaskemaskin, oppvaskmaskin, induksjonsovner, vannkokere med mer.
 • Mangel på jording der dette er påbudt, eksempelvis på bad, kjøkken, varmekabler og utelys.
 • Gammel og ulovlig kabling skjult i vegger og på lister.
 • Skadede brytere og stikkontakter.
 • Utstrakt bruk av skjøteledninger.

All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert og registrert installatør. Er du usikker på om installatøren du har valgt er godkjent? Klikk på linken for å sjekke!

Elvirksomhetsregisteret

Når anlegget tas i bruk eller jobben er utført, skal installatøren utarbeide en samsvarserklæring. Dette er din garanti, og skal behandles som et verdipapir. Klikk på linkene for å lese mer om installasjon og se dokumenter.

Installasjon

Dokumentasjon

Trygge hjem

I hjemmet ditt skal du føle deg trygg. Det er en selvfølge. Like selvfølgelig som at det blir lys i en lampe eller varme i en stekeovn når du slår på bryterne. Men er det så selvfølgelig at alle bestanddeler i et elektrisk anlegg er i orden? Hvordan kan du egentlig være 100 prosent trygg på det?

Det er en rekke punkter en jevnlig bør undersøke selv. Mer om disse punktene finner du under.

Barnerommet
Husholdningsapparater
Kontakter, brytere og skjøteledninger
Downlights
Sikringsskapet
Elektrisk utstyr
Brannvern på mange språk

Det lokale eltilsyn (DLE)

E-verk/nettselskaper er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innen sitt forsyningsområde.

Det lokale eltilsyn ved e-verket/nettselskapet er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

DLE utfører sitt tilsyn etter rammer fra DSB og er pålagt å rapportere til regionen om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater.

Kontroll og informasjon
DLE gjennomfører flere oppgaver for å forbedre og opprettholde elsikkerheten i Hurum Energiverk sitt forsyningsområde.

Dette er noen av de mest sentrale oppgavene det lokale eltilsyn gjennomfører:

 • Foretar stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og utstyr i private boliger i henhold til oppsatte planer.
 • Kontrollerer at virksomheter som omsetter elektrisk utstyr gjør dette i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og at det utstyret som tilbys har et akseptabelt sikkerhetsnivå.
 • Kontrollerer at installatører som jobber med elektriske anlegg har nødvendig kunnskap og sikre rutiner for å utføre jobben på en trygg måte.
 • Gir råd om bruk og vedlikehold av elektrisk utstyr og anlegg.