OM OSS

Hurum Energiverk AS eier og driver det elektriske fordelingsnettet i Hurum for transport av elektrisk kraft med følgende ressurser:

  • 21 ansatte
  • 130 km høyspent fordelingsnett
  • 425 km lavspent fordelingsnett
  • 270 nettstasjoner
  • 6950 nettkunder
  • 125 000 000 kWh levert energi

Christian Aakermann er daglig leder for selskapet

Hurum Energiverk eier 100% av krafthandelselskapet Hurum Kraft AS

montører