Vilkår

Levering av elektrisk kraft og tilknytning til nettet forutsetter at det foreligger en avtale  mellom kunden og nettselskapet på stedet. Dersom uttak av kraft skjer uten at gyldig nettleieavtale foreligger, ansees brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for nettleie og tilknytning.

Hurum Energiverk benytter Energi Norges anbefalte nettleieavtaler.