Last ned nettleie 2018

Privatkunder

Næringskunder

Tilknytningsgebyr

230 V Anlegg

400 V Anlegg

Nettleie 2018

Privatkunder

Prisene er gjeldende fra 1. januar

Kundegruppe
Priser inkl.mva og avgifter
Hovedsikringer
230/400V inntil:
Fastbeløp kr./årEnergi (øre(kWh)
Vinter
Energi (øre(kWh)
Sommer
Husholdninger3.12549.4849.48
Hytter og fritidsboliger63/40 A 3.12549.4849.48
Husholdninger63/40 A 3.12550,3647,26
Byggestrøm125/63 A 3.250 53,2353,23

Inkludert i nettleieprisen er avgift til Energifondet på 1,25 øre/kWh inkl. mva, og forbruksavgift til Staten på 20,73 øre/kWh inkl. mva

Diverse

Leie av byggestrømskasse kr. 875,- pr. mnd
Montering og demontering av byggestrømskasse kr. 1.750,-
Fremmøtegebyr i forbindelse med stenging kr. 960,-
Gjenåpning av stengt anlegg (07.30-15.00) kr. 960,-
Gjenåpning av stengt anlegg utenfor arbeidstid kr. 1.920,-

Alle priser er ekskl. mva

Tilknyningsgebyr

Tilknytningsgebyr benyttes ved tilknytning av nytt anlegg eller ved oppdimensjonering av eksisterende anlegg. Gebyret beregnes etter størrelsen på anleggets overbelastningsvern omregnet til maksimalt effektuttak. Med overbelastningsvern forstås installasjonens eller anleggets sikringer eller brytere som begrenser det totale effektuttaket.
Tilknytningsgebyr for boliger og fritidsboliger er kr. 625,- pr.kW inkl. mva.

Nettleie 2018

Næringskunder

Prisene er gjeldende fra 1. januar

Kundegruppe
Priser ekskl. mva
og avgifter
Hovedsikringer
230/400V inntil:
Hovedsikringer
230/400V inntil:
Fastbeløp kr./årEnergiledd
(øre/kWh)
Effektledd
Kr./år
Mindre næring 125/63 A2.700 22,00
Næring<100 4.500 11,30 510,00
Næring>100<400 10.000 8,30410,00
Næring>400 10.000 8,30380,00
Næring 20 kVUprioritert 10.000 4,50
Kjelkraft Uprioritert 3.800 10,00
Byggestrøm125/63 A 2.600 25,00

I tillegg til nettleieprisen kommer avgift til Energifondet på 800 kr/år pr. målepunkt ekskl. mva, og forbruksavgift til Staten på 16,58 øre/kWh ekskl. mva

Diverse

Alle priser er ekskl. mva

Leie av byggestrømskasse kr. 700,- pr. mnd
Montering og demontering av byggestrømskasse kr. 1.400,-
Fremmøtegebyr i forbindelse med stenging kr. 768,-
Gjenåpning av stengt anlegg (07.30-15.00) kr. 768,-
Gjenåpning av stengt anlegg utenfor arbeidstid kr. 1.536,-

Tilknyningsgebyr

Tilknytningsgebyr benyttes ved tilknytning av nytt anlegg eller ved oppdimensjonering av eksisterende anlegg. Gebyret beregnes etter størrelsen på anleggets overbelastningsvern omregnet til maksimalt effektuttak. Med overbelastningsvern forstås installasjonens eller anleggets sikringer eller brytere som begrenser det totale effektuttaket.
Tilknytningsgebyr for boliger og fritidsboliger er kr. 500,- pr.kW ekskl. mva.

Tilknytningsgebyr

230 V Anlegg

400 V Anlegg

Last ned nettleie 2018

Privatkunder

Næringskunder