nedtak

Nedtak av måler – fyll ut skjema

Nedtak av måler

Navn: *
Fakturadresse:
Postnummer:
Poststed:
Fødselsdato:
E-post:
Telefon: *
Anleggsadresse: *
Målernr: *
Nedtak av måler er permanent og ikke en midlertidig løsning. Dersom det skal opp ny måler på samme sted senere, vil det bli beregnet nytt tilknytningsgebyr etter gjeldende satser.

Navn: * Fakturadresse: Postnummer: Poststed: Fødselsdato: E-post: Telefon: * * Anleggsadresse: * Målernr: * Nedtak av måler er permanent og ikke en midlertidig løsning. Dersom det skal opp ny måler på samme sted senere, vil det bli beregnet nytt tilknytningsgebyr etter gjeldende satser.