Hurum Energiverk har ansvar for å kreve inn forbruksavgift for elektrisk kraft (elavgift) på vegne av Toll- og avgiftsdirektoratet.

Reglene for forbruksavgift i korte trekk (pr. 2014):

  • Husholdninger og næringskunder betaler generelt full avgift på 12,39 øre/kWh (eks.mva.).
  • Bedrifter med næringskode 5 – 33 (SN2007) betaler redusert avgift på 0,45 øre/kWh (eks. mva). Redusert avgift gjelder bare for forbruk i selve produksjonsprosessen. Alt forbruk som ikke brukes i produksjonsprosessen regnes som brukt til administrasjon.
  • Veksthusnæring har fritak for forbruksavgift

Bedrifter med fritak eller rett til redusert avgift må hvert år sende inn dokumentasjon, selv om det ikke er endringer som har betydning for vurdering av avgiftsgrunnlaget. I tillegg må bedriftene melde endringer som skjer i løpet av året.
Vi anbefaler også at bedriftene kontrollerer at de er registrert hos oss med korrekt navn, foretaksnr. og næringskode.

Aktuelle skjema kan du laste ned på høyre side.