Kultur er viktig for levende bygder og gode lokalsamfunn. Kommunen jobber for at kulturlivet skal få bedre vilkår både innenfor profesjonell kulturvirksomhet og amatørvirksomhet. Kommunens egne tilbud knyttet til bibliotek, kulturskole, ungdomsklubber, kino, museer m.m. skal være viktige bærebjelker i kommunens kulturpolitikk og gis rammevilkår som gjør dem til viktige medspillere og pådrivere for lokalt kulturliv. Kommunen ser de frivillige organisasjonene som viktige samarbeidspartnere for et bredt og variert kulturliv og vil arbeide for at lokale lag og foreninger gis gode rammevilkår for egen virksomhet.

Fra ca 1911 var Holmsbu et yndet sted å være for flere kunstnere om sommeren. Holmsbukolonien (1911-1962) var en av Skandinavias største kunstnerkolonier på denne tiden. Galleriet er reist til minne om disse kunstnerne, spesielt Oluf Wold Torne (1867-1919), Thorvald Erichsen (1868-1939) og Henrik Sørensen (1882-1962), som var de ledende skikkelsene i kunstnerkolonien.
Oluf Wold Torne var den første som ankom Holmsbu sommeren 1911. Både Thorvald Erichsen og Henrik Sørensen besøkte ham der det året, og siden da kom de nærmest årlig tilbake. I 1930 fikk Sørensen kjøpe sitt eget hus i Støa, der familien var samlet sommerstid.
Malervennene Oluf Wold Torne og Thorvald Erichsen anses for å være pionerer i norsk malerkunst ved at de med sin dekorative malerstil på begynnelsen av 1900-tallet ledet vei for det moderne maleriets gjennombrudd i Norge noen tiår senere. I galleriet henger flere av deres hovedverk der lys, farge og form spiller en viktig rolle.

Holmsbu Billedgalleri
Fra 1963 til 1973 ble Holmsbu Billedgalleri bygget til minne om Holmsbumalerne Oluf Wold Torne, Thorvald Erichsen og Henrik Sørensen. Selve bygget ble reist av folk fra Holmsbu under ledelse av Elias Eliassen (1902-1991). Bygningen er oppført i mur og forblendet med store stener av Hurumgranitt som er funnet i ura på stedet. Bjart Mohr var arkitekten bak bygget som i 1979 ble tildelt landets fremste utmerkelse for god arkitektur: Houens Fonds diplom. Galleriet ble gitt som en gave fra Sven Oluf Sørensen, sønn av Henrik Sørensen. Han er fortsatt styreleder i stiftelsen Holmsbu Billedgalleri, Henrik Sørensens samlinger.

Galleri & Gallera
I kunstgalleriet som ligger i Storsand sentrum, vises hovedsakelig akvareller av huskunstner Olav Grimstad, men også andre kunstnere med ulike teknikker. Antikvariatet har et stort utvalg bøker i alle sjangre.

Galleri Moseng
Ingunn Moseng har atelier og galleri i 2. etasje i Schulerud-gården i Holmsbu.
I tillegg til salg av bilder, holder hun kurs for barn og voksne gjennom hele året.

Tofteloftet Galleri i Holmsbu
Tofteloftet er en del av kunstnerfellesskapet som holder til i Holmsbu, i den store, ærverdige Schulerudgården midt i hjertet av denne billedkunsthovedstaden på Hurumhalvøya. Tofteloftet selger rett fra vegg av fotokunstbilder i mange formater og prisklasser, kort og ikke minst eksklusive mapper som ikke har vært på det åpne marked tidligere. Alt trykka på den lokale og tradisjonsrike industriråvaren celluloseark.

Galleri Askestad Art
Nyåpnet galleri i Bugtegaten 18 i Holmsbu. Drammenskunstneren Birgit Askestad har realisert en drøm om verksted og galleri i Holmsbu. I en nyoppusset garage kan du besøke dette galleriet.

 


Hurumhalvøyas skatter

Mellom fjordene,
langs stiene,
på øyene,
ved strendene,
i landsbyene
finner du kunsten, historien, kulturen
og får tilbake ro, fred og inspirasjon…
Og horisonten er over det hele.

Dikt av Grete Utvei

 

I Hurum finnes det et rikt miljø for musikk, dans og teater. Nedenfor finner du et utvalg av disse.

Tofte og Filtvet Skolekorps
Tofte skoles musikkorps stiftet i 1952 og Filtvet skolekorps stiftet i 1978 ble slått sammen 13. februar 2002 og heter nå Tofte og Filtvet skolekorps. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Buskerud).

Sætre og Folkestad Skolekorps
Sætre og Folkestad skolekorps oppsto i 2005, etter en sammenslåing av Sætre skolekorps (dannet 1956) og Folkestad skolekorps (dannet 1966). Korpset har ingen egen hjemmeside, men du kan følge de på Facebook.

Sætre Danseteater
Sætre Danseteater har eksistert siden 1982 og har produsert en enormt antall forestillinger, show og underholdning gjennom årene. Du kan følge de på Facebook.

Tofte Musikkorps
På Tofte har det vært et aktivt amatørkorpsmiljø siden 1909. Først på banen var Sagene Hornmusikkforening som ble stiftet i mars det året. Fra 1928 til 1967 var det TO musikkorps på stedet. Tofte Fagforenings Musikkorps kom nemlig på banen i 1928. Disse to korpsene ble slått sammen i 1967, og ble til Tofte Musikkorps.

Hurum Revytheater
Hurum Revytheater ble stiftet i 2011 for og lage lokalrevy basert på materiale basert på huringer, og med Hurums lokalmiljø, historie og framtid som temaer. Du kan følge de på Facebook.

 


 

Musikkorps i moderne form oppstod på 1850-tallet i Preussen da militærmusikken ble forsterket med tuba og saksofoner. I Storbritannia ble det opprettet brassband ved mange fabrikker som et sosialt tiltak for å sysselsette arbeiderne i ikke-politisk aktivitet på fritiden. I Norge ble det dannet amatørkorps for menn allerede på 1870-tallet, mens det første guttekorpset kom i 1901. Først i 1956 fikk norske jenter formelt adgang til å delta i skolekorpsene. Norge er det landet i verden med flest aktive korpsmusikere i forhold til folketallet.

Hurum kommune har utarbeidet en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Planen skal være et arbeidsverktøy som gir kommunen en forutsigbarhet i langsiktig arealplanlegging. Videre skal den synliggjøre kommunens kulturminner og kulturmiljøer gjennom registrering og kartlegging, samt formidling av dette. Planen skal også være et godt verktøy for lokale lag og foreninger
som er opptatt av lokalhistorie og kulturminner. En langsiktig bevaring av kulturminner og kulturmiljøer vil være et viktig bidrag til synliggjøring av Hurums kvaliteter og den tydeliggjør kommunens kulturprofil.

Kulturminner i Hurum
Hurum har et rikt utvalg kulturminner som i tid spenner helt fra steinalderen og frem til i dag. Du kan lese mer på sidene til Hurum Kommunes oversikt over kulturminner.

Filtvet Fyr
Filtvet fyr er Buskerud fylkes eneste operative fyr. I 2000 ble Filtvet Fyr overdratt fra Staten til Hurum kommune. Kommunen inngikk deretter avtale med Filtvet Fyrs Venner.  Venneforeningen står for restaurering, vedlikehold og drift av fyret som kulturinstitusjon. Formålet med foreningen Filtvet Fyrs Venner er å restaurere og drive fyret til allmennhetens beste.  Det innebærer å vedlikeholde både bygninger og hage samt sørge for aktiv bruk av eiendommen til ulike formål.

Hurum Historielag
Initiativet til å danne et historielag i Hurum ble tatt av arbeidsutvalget som var satt ned for å få utgitt en moderne bygdebok for Hurum. De arrangerte et stort propagandamøte på Folkets Hus på Tofte 13. februar 1948, der det møtte over hundre personer. Dette førte til at Hurum Historielag ble stiftet på et møte på Varden på Kana 5. mai 1948. Historielaget har lenge hatt en gruppe som arbeider med å transkribere de gamle kirkebøkene for publikasjon på internett. De senere årene er det satt i gang flere nye aktiviteter. En gruppe skanner bilder fra Hurum Lokalhistoriske Arkiv, som legges ut på nettet. På Tronstad er en gammel bygdesag under restaurering. En slektsgranskergruppe er i sving, og det arbeides med planer for å skrive en gårds- og slektshistorie for Hurum. Dette er aktiviteter som pågår takket være ildsjeler som frivillig bidrar med sitt arbeid, og her er det fortsatt plass til flere hoder og hender.

S3 Ungdommens kulturhus
Ligger i Skoledalen 3 på Tofte, og er et hus for ungdom fra hele kommunen. Her holder Tofte fritidsklubb til og kulturskolen har Tofte fritidsklubb til og kulturskolen har aktiviteter. Ungdom som ønsker å bruke huset kan ta kontakt med kulturkontoret.

Tofte fritidsklubb
Er for ungdom fra ungdomsskolealder til 18 år. Gjennom arbeid i styre og temagrupper, har medlemmene stor grad av påvirkning på klubbens drift og utvikling. Holder til i S3 Ungdommens kulturhus, i Skoledalen 3, ved siden av Tofte skole.
Klubbkvelder:
Tirsdag 19—22 og fredag 19—23.

Ungdommens kulturmønstring
Hvert år arrangeres Ungdommens kulturmønstring(UKM) i februar/mars. Ungdom fra 13 år får anledning til å vise fram sine talenter. På den lokale UKM i Hurum er aldersgrensen 10 år. Se mer informasjon på www.ukm.no 

Ung i Hurum
Ung i Hurum er et aktivitetstilbud for ungdom fra ungdomsskolealder til 18 år. Aktivitetene er varierte, og nytt program settes opp hvert halvår. For mer informasjon og påmelding, ta kontakt: På telefon: 32 79 71 00 (spør etter kulturkontoret) eller e-post: ungihurum@hurum.kommune.no. Du kan også følge med på Facebook.

Hurum Kommunale Kulturskole
Kulturskolen gir undervisning i følgende fag: band, dans, fiolin, gitar, klarinett, male/tegne, piano, sang, saksofon, slagverk og messinginstrumenter. Kulturskolen kan også starte opp kortere kurs i enkelte fag, men vi er avhengig av nok søkere først.
Ser vår nettside: www.hurum.kommune.no for mer informasjon. Her finner du også søknadsskjema.

Holder til ved:
Kulturkontoret
Nordre Sætrevei 4,
3475 Sætre
Tlf: 32 79 71 00 / direkte: 32 27 81 10
E-post: frivilligsentralen@hurum.kommune.no

Aktiviteter i frivilligsentralen

Sosiale møteplasser for seniorer
Flyktningeguide
Datakurs for seniorer
Følge- og besøkstjeneste
Natteravn i Sætre og på Tofte

Tid til overs? Vi trenger deg!
Hurum Frivilligsentral trenger stadig nye frivillige til våre oppdrag. Det kan være korte oppdrag av begrenset varighet, eller en mer regelmessig oppgave som medansvarlig for en av våre aktiviteter. Dersom du har noe tid til overs og lyst til å gjøre noe for andre er du velkommen til å ta kontakt med oss så kan vi forsøke å koble deg til noen som trenger deg.

hurum_frivilligsentral_logo

Se flere kategorier

  • Friluftsliv

    Et flott markaområde med gode muligheter for et aktivt friluftsliv hele året.

    Les mer
  • Idrett

    Idretten i Hurum er med på å skape en trygg, sunn og trivelig arena enten du er med som aktiv, eller som engasjert støttespiller.

    Les mer