Kategoriarkiv: Nyheter

HOLD DEG UNNA KRAFTLINJENE

Registrert Dato: 6. februar 2017

Kraftlinjer_header

Snøfall og varierende temperatur de siste dagene har ført til at kraftlinjene til Hurum Energiverk står snøtunge.

Mildværet fører til ising noe som gjør at kraftlinjene tynges ned mot bakken og blir til fare.

– Ising kan føre til at linjene får mangedoblet sin vekt. Vi oppfordrer folk å være oppmerksomme og holde seg unna linjer som henger lavt og trær som er tunge av snø.

Flere snøtunge trær har i natt falt over flere skogsveier i Hurum. Mannskapet i energiverket og Hurum kommune er ute og kontrollerer både veier og kraftlinjer.

Våre åpningstider i julen

Registrert Dato: 16. desember 2016

Julaften: Stengt
28. desember: kl. 08 – 15
29. desember: kl. 08 – 15
30. desember: kl. 08 – 15
Nyttårsaften: Stengt

Aksjon boligbrann

Registrert Dato: 30. november 2016

Dersom det er du som får besøk fra Aksjon boligbrann i år, så ta kontrollørene godt i mot. De kan gi deg gode råd og hjelpe deg med å se etter brannfeller i din bolig, Resultatet kan være at du går en tryggere julefeiring i møte. Husk at alle kontrollørene skal kunne legitimere seg.

Enkelte steder kan du også treffe på representanter fra brann- og feiervesen og Det lokale eltilsyn på butikker og kjøpsentre. Ta deg tid til å prate litt med dem.

Det er ikke tilfeldig at dette skjer i desember, som normalt er årets verste brannmåned. Da ser vi ofte en økning i antall boligbranner. Målet for Aksjon boligbrann er å sette et massivt søkelys på brannsikkerhet i private hjem.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak kampanjen, mens representanter fra brann- og feiervesen og Det lokale eltilsyn står for den praktiske gjennomføringen.

Håndballstjerner i brannvernkalender

Stjernene på Norges kvinnelandslag i håndball stiller også i år opp i kalenderen til Aksjon boligbrann. Kalenderen inneholder mange gode råd om brann- og elsikkerhet, i tillegg til illustrasjoner og bilder laget av fotokunstneren Anna-Julia Granberg i Blunderbuss.

– Vi er stolte over at Håndballjentene viser sitt samfunnsengasjement ved å stille opp for brannvernkampanjen Aksjon boligbrann. De er fantastiske ambassadører for saken vår, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB. Les mer om aksjonen og få gode råd om brannsikkerhet i hjemmet på www.aksjonboligbrann.no

Du kan også følge aksjonen på www.facebook.com/aksjonboligbrann  ​

1. desember er Røykvarslerens dag i Norden.

Registrert Dato: 30. november 2016
Hele Norden piper
Bytt batteri og test røykvarsleren 1. desember

Det kan redde liv!

– Plasser røykvarslere slik at du hører det med en gang de begynner å pipe. I boliger med flere etasjer må du ha røykvarslere i alle etasjene. Det kan være med på å redde livet ditt og din familie, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB. Hvis det begynner å brenne i et lukket rom, vil det ta lang tid før en røykvarsler utenfor rommet reagerer. Derfor bør du sette opp røykvarslere i alle lukkede rom, for eksempel på barnerom og andre soverom.

– Husk at du kan koble røykvarslerne sammen, slik at alle varslerne piper samtidig ved brann. Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere, for eksempel hvis en brann starter i kjelleren og du sover i andre etasje, sier Rygh Pedersen.

Røykvarslerens dag 1. desember markerer også starten på kampanjen Aksjon boligbrann. I perioden 1.-3. desember får cirka 40 000 husstander over hele landet besøk av brann- og feiervesen og det lokale elektrisitetstilsyn med tilbud om en enkel kontroll av brannsikkerheten i boligen.

– Røykvarslere bør testes en gang per måned og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. I tillegg til å teste røykvarsleren med testknappen, bør du med jevne mellomrom teste med røyk. Gjør det til en huskeregel å bytte batteri 1. desember, som er røykvarslerens dag, sier Informasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

DSB, Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak kampanjen Aksjon boligbrann, mens representanter fra brann-/feiervesen, det lokale elektrisitetstilsyn og lokale Gjensidige-kontor står for den lokale gjennomføringen. Aksjon boligbrann er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing frem til 2020 på brannforebyggende arbeid målrettet mot risikoutsatte grupper.

– Hvert sekund teller om din bolig brenner. Du kan ikke forvente at brannvesenet kommer og redder deg ut i tide. Det er ditt ansvar å tenke brannsikkerhet i boligen din, sier Dagfinn Kalheim, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

Streiken er over!

Registrert Dato: 10. november 2016

Streiken i energisektoren er nå over og vi er tilbake på jobb.
Vi beklager eventuelle heftelser dette har hatt.
Innkomne henvendelser vil bli besvart så raskt som mulig.

Streiken fortsetter

Registrert Dato: 21. oktober 2016

Vi har fortsatt ansatte som er tatt ut i streik og vi får derfor ikke fakturert våre kunder. Strømfakturaen for september vil bli sendt ut så snart streiken er avblåst.

Pressemelding

Registrert Dato: 11. oktober 2016

Fremtidig organisering og eierstruktur i Hurum Energiverk

Styret i Hurum Energiverk har fattet et enstemmig vedtak med følgende innstilling til generalforsamlingen:

«Generalforsamlingen i Hurum Energiverk AS vedtar at nettvirksomheten i Hurum Energiverk AS skilles ut som et eget datterselskap (Hurum Nett AS) som eies 100 % av Hurum Energiverk AS med virkning fra 1. januar 2017. Dersom regulatoriske krav gjør det nødvendig å skille ut annen virksomhet fra Hurum Energiverk AS (eiendomsforvaltning og gjeldsbrevkraft), skal også disse virksomhetene skilles ut.

Videre vedtar generalforsamlingen at Hurum Nett AS og Hurum Kraft AS skal være 100 % eide datterselskaper av Hurum Energiverk AS i overskuelig fremtid.»

Det er styrets overbevisning om at dette er den beste løsningen for selskapet, dets eier og ansatte i den fasen som selskapet nå befinner seg i.

Selskapets eier har behandlet styrets innstilling i generalforsamling den 10. oktober 2016 og har gitt sin tilslutning til styrets anbefaling.

Styret vil nå umiddelbart igangsette arbeidet med å iverksette de nødvendige tiltak for at konsernetableringen kan gjennomføres med virkning fra 1. januar 2017.

For mer informasjon, kontakt:

Margrethe Ross Folkestad, administrerende direktør Hurum Energiverk AS, 905 89 275
Lise Chatwin Olsen, styreleder Hurum Energiverk AS, 932 19 195

Last ned pressemeldingen

Sikkerhetsinformasjon

Registrert Dato: 29. september 2016

vindmolle2

Sikkerhetsinformasjon:

• Ledninger som har falt ned må ikke berøres og man må holde god avstand
• Trær og andre gjenstander som ligger over ledninger må ikke berøres og man må holde god avstand
• Berøring av ledninger og trær/gjenstander i berøring med ledninger kan være livsfarlig!
• Nett- og kraftselskaper må varsles dersom man kommer over slike tilfeller

Vi er tatt ut i streik

Registrert Dato: 23. september 2016

streik

12 av 16 ansatte ved Hurum Energiverk er tatt ut i streik fra fredag 23. september 2016.

Ved en strømstans vil vi gjøre vårt ytterste for å begrense virkningen for våre kunder og det er inngått lokal avtale om beredskap.

Der det er fare for liv og helse (også dyrehelse) eller betydelig materiell skade, vil det bli gitt dispensasjon fra partene i konflikten slik at leveransen av strøm kan gjenopptas.

 Kontaktperson hos Hurum Energiverk er: Margrethe R. Folkestad

Hurum Energiverk med i droneprosjekt

Registrert Dato: 11. mai 2016

Interessen for FoU-prosjektet Connected Drone øker stadig og hittil i 2016 har tre nye partnere valgt å bli med. I tillegg til Alta Kraftlag og Gudbrandsdal Energi, har Hurum Energiverk nylig gått inn i prosjektet. Prosjektet har nå 14 partnere, hvorav 5 er nettselskaper.

– Nå er vi er inne i en hektisk periode og i løpet av kort tid vil vi ha spennende resultater å vise frem, sier Tore Lie, prosjektleder i eSmart Systems. Han legger til at prosjektet har plass til flere partnere.

Connected Drone er godkjent av NVE og inngår i nettselskapenes finansieringsordning. Kostnader ved spesifikke FoU-prosjekter på inntil 0,3 prosent av nettselskapets avkastningsgrunnlag kan dermed dekkes inn som et tillegg til selskapenes årlige inntektsramme.

 Om prosjektet

– Connected Drone er et FoU-prosjekt godkjent av Forskningsrådet.
– Prosjektet hadde offisiell oppstart september 2015
– I prosjektet skal det hentes inn sanntidsdata for å oppdage avvik på stolper, linjestrekk, vegetasjon og andre elementer. Sanntidsanalyser vil eliminere tiden fra datainnsamling til analyse, og på den måten effektivisere nettdriften. Prosjektets varighet er 3 år.

Partnere

Hafslund Nett, Ringeriks-Kraft Nett, Gudbrandsdal Energi Nett, Alta Kraftlag, Hurum Energiverk, Microsoft, Robot Aviation, Telenor M2M, Teleplan Globe, NTNU AMOS, Norut Institute, Eker Design, UiO UNIK, IRIS Group.