næringskunde

Bestilling av nettleie for næringskunder – fyll ut skjema

Bestilling av nettleie for næringskunder

For å få strøm til et hus eller anlegg i Hurum må du inngå avtale om nettleie med Hurum Energiverk. Dersom du tar i bruk et anlegg uten en slik avtale, anses du etter nettleieavtalens §2 å ha godtatt og tiltrådt våre vilkår for nettleie. I tillegg til bestilling av nettleie må du velge deg en kraftleverandør. Du kan fritt velge hvilken leverandør du ønsker å kjøpe kraft av. Har du allerede en kraftleverandør i dag, vil denne følge deg videre. Inntil du har valgt en kraftleverandør vil du få levert strøm på leveringsplikt fra Hurum Energiverk AS. Mer informasjon om leveringsplikt finner du under «Strømleveranse»

Organisasjonsnummer: *
Bedriftens navn: *
Fakturadresse: *
Postnummer: *
Poststed: *
Kontaktperson: *
Telefon: *
E-post:
Anleggsadresse:
Målernummer: *
Målerstand: *
Fjernavlest måler:
Dato for overtagelse: *
Målerstand: *
Nåværende kraftleverandør:
Bekrefter med dette å ha lest nettleieavtalen

Organisasjonsnummer: * Bedriftens navn: * Fakturadresse: * Postnummer: * Poststed: * Kontaktperson: * Telefon: * E-post: Anleggsadresse: Målernummer: * Målerstand: * Fjernavlest måler: Dato for overtagelse: * Målerstand: * Nåværende kraftleverandør: Bekrefter med dette å ha lest nettleieavtalen