Kundeservice

support_dame

Siste nytt

Elsikkerhet

elsikkerhet_privat

Elsikkerhet

Mange er dessverre ikke klar over hvilken fare en feil i det elektriske anlegget eller feil bruk av elektriske apparater medfører. Heller ikke at det er eiers ansvar å sørge for ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget.

Ved å bruke menyen på toppen kan du lese mer om elsikkerhet og annen nyttig informasjon som kan hjelpe deg til å bli en mer bevisst bruker og eier av et elektrisk anlegg.

Husk at el-anlegget er ditt ansvar!

Les mer »

elsikkerhet

Ansvaret for el-anlegg i virksomheter baseres på internkontroll

Det er eier av det elektrisk anlegget som har ansvaret for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold. Anlegget skal til enhver tid tilfredsstille sikkerhetskravene i forskrifter for elektrisk lavspenningsanlegg. Dette skal baseres på internkontroll, noe som betyr at virksomheter plikter å ha et internkontrollsystem som beskriver rutiner, sjekkliste, avviksbehandling og fremdriftsplaner. Det skal foretas en risikovurdering av anlegg og aktiviteten skal kunne dokumenteres på en lettfattelig og grei måte. Mange skaffer seg i tillegg avtale med en installatør for en mer inngående kontroll av el-anlegget.

Les mer »

elsikkerthetsportalen

Hva skjer i Hurum?

 • DSC_0037februar

  Friluftsliv

  Et flott markaområde med gode muligheter for et aktivt friluftsliv hele året.

  Les mer
 • Kultur

  Kultur

  Kultur er viktig for levende bygder og gode lokalsamfunn. Kommunen jobber for at kulturlivet skal få bedre vilkår både innenfor profesjonell kulturvirksomhet og amatørvirksomhet.
  Les mer
 • tofte fremad damelag

  Idrett

  Idretten i Hurum er med på å skape en trygg, sunn og trivelig arena enten du er med som aktiv, eller som engasjert støttespiller.

  Les mer